Ofte stillede spørgsmål om Littmann stetoskoper


Generelle spørgsmål om stetoskoper

 • Jeg kan ikke høre noget i mit stetoskop. Er der noget galt med det?
  Hvis den akustiske ydeevne er forringet eller ikke til stede, kan du gå til Siden Optimal ydeevne, hvor du kan få tips til, hvordan du optimerer dit stetoskops ydeevne.
 • Nej. Den nyeste generation af slanger til Littmann stetoskoper er ikke fremstillet af naturgummilatex og indeholder ikke blødgørende phtalater.
 • Nej. Alle vores stetoskoper indeholder metal.
 • Den flydende membran er en 3M opfindelse, som gør det muligt at lytte til både lav- og højfrekvente lyde uden at skulle fjerne bryststykket fra patienten, dreje det eller flytte det.

  En flydende membran justerer eller stemmer lydene, når du varierer trykket på patienten, så du kan høre enten lave eller høje frekvenser. Når du anbringer den flydende membran på en patient og trykker let, transmitteres lavfrekvente lyde. Hvis du trykker hårdere på den flydende membran, transmitteres højfrekvente lyde.

  Denne praktiske funktionsmåde sparer tid, så du kan fokusere på patienten i stedet for at bruge tid på at overveje, om du skal bruge bryststykkets klokke- eller membranside.

 • 3M tilbyder ikke indgravering, men du kan få indgraveret dit Littmann stetoskop hos de fleste af vores forhandlere. Kontakt forhandleren direkte.
 • Du kan få prisoplysninger hos en hvilken som helst forhandler af Littmann stetoskoper. Priserne kan variere fra forhandler til forhandler. Se afsnittet Forhandlere for at finde en forhandler i nærheden af dig.

Rengøring og pleje


Produktoplysninger


Elektroniske stetoskoper

 • Hvad er fordelene ved et elektronisk stetoskop?
  Der er risiko for, at mange hjerte- og lungelyde, som er vanskelige at høre af forskellige grunde, nemt overhøres selv med normal hørelse. Forstærkning af lyden kombineret med reduktion af udefrakommende lyde hjælper dig med at høre lyde mere klart.
 • 3M™ Littmann® Elektroniske stetoskoper model 3100 og model 3200 udligner i gennemsnit 85% af den udefrakommende baggrundsstøj, som kan påvirke auskultationsoplevelsen, uden at fjerne kritiske kropslyde. Så der er mindre risiko for, at du overhører vigtige lyde i støjende arbejdsmiljøer. De nye modeller er hele 13% bedre end tidligere modeller.
 • Littmann stetoskoper model 3100 og model 3200 er designet til at kunne bruge tre batterityper, afhængigt af behovet. Til elektroniske stetoskoper kan du bruge ét AA alkali-, litium- eller NiMH-batteri. Standardtypen er et alkalibatteri. Hvis du bruger et litium- eller NiMH-batteri, skal du derfor ændre batteritypen i konfigurationsmenuen for det elektroniske stetoskop for at få vist en pålidelig indikation af batterilevetiden på displayskærmen. Litiumbatteriet er et ikke-genopladeligt cellebatteri, som anbefales, hvis stetoskopet bruges ved lave temperaturer, og har en længere levetid end et alkalibatteri. NIMH-batteriet er et genopladeligt batteri (som bruger en ekstern oplader).
 • Nej. Elektroniske stetoskoper kan ikke bruges uden et batteri.
 • For det første er det vigtigt, at stetoskopet bæres korrekt. Alle Littmann stetoskoper har et vinklet headset, som er designet til at passe perfekt i dine ørekanaler. Sørg for, at stetoskopet vender rigtigt: Hold stetoskopet lodret med en bøjle i hver hånd. Når du anbringer øreolivene i ørerne, skal du sørge for, at de vinklede bøjler peger fremad mod din næse.

  Når stetoskopet vender korrekt, kan du tilpasse forstærkningen af lyden ved at trykke på knapperne "+" og "-" på tastaturet. Sørg for, at den midterste del af bryststykket, hvor lydsensoren sidder, har god kontakt med patienten. Hvis du stadig ikke kan høre nogen lyd, skal du kontakte 3M på tlf 08-922250 eller bruge Kontakt os-formularen

 • Når du bruger et 3M™ Littmann® Elektronisk stetoskop model 3100 og model 3200, er der flere ting, det er vigtigt at være opmærksom på, som kan forbedre auskultationsoplevelsen betydeligt.

  Lydsensoren, hvor al lydregistrering finder sted, er forholdsvis lille og er placeret midt i bryststykket (til demonstrationsformål kan du afmontere membranen og se efter hakket under den hvide sticker). Området rundt om lydsensoren bidrager ikke til registrering af lyden. Det er derfor vigtigt at fokusere kontaktpunktet med patienten på bryststykkets grå midte.

  Med Littmann Elektroniske stetoskoper er der kun behov for let kontakt. Det gælder både i forhold til håndteringen af stetoskopet og kontakten med patienten. Et overdrevet hårdt tryk på en patient kan resultere i artefaktlyde.

  Kontakten med patienten skal være stabil og ensartet for at opnå optimal lydkvalitet. Bevægelse af bryststykket medfører friktionsstøj. Den bedste fremgangsmåde er at starte auskultationsundersøgelsen ved et lavt lydforstærkningsniveau. Hvis du derefter forsøger at lytte til en lyd, som er vanskelig at høre, kan du øge forstærkningen af lyden. Brug af forstærkning af lyden efter behov hjælper med at fjerne distraherende lyde under din undersøgelse.

  Endelig er det vigtigt at forstå forskellen i teknikken mellem ikke-elektroniske stetoskoper og Littmann Elektroniske stetoskoper. Du får den bedste auskultationsoplevelse med høj lydkvalitet ved at holde dit Littmann Elektroniske stetoskop let, så det har let kontakt med patienten, og så kontaktpunktet fokuseres på det midterste af bryststykket og fastholdes der.

 • Batteriet i et Littmann stetoskop model 3100 eller model 3200 har en batterilevetid på omkring 60 timers uafbrudt brug. (Batterilevetiden for model 3200 kan være kortere, afhængigt af om der bruges Bluetooth®). Du hører en advarselslyd, før batteriet aflades helt, når det har omkring to timers uafbrudt batteritid tilbage. Batterilevetiden forlænges, når Littmann® logoet, som viser, du er i standbytilstand, vises. Du kan gå til aktiv tilstand ved at trykke på membranen eller på en af knapperne. Hvis du vil slukke stetoskopet, skal du enten ikke foretage dig noget (stetoskopet slukker efter et bestemt tidsinterval afhængigt af strømindstillingen) eller holde tænd/sluk-knappen inde i to sekunder (anbefalet).

  Der er forskellige muligheder for at maksimere batterilevetiden:

  1. Minimering af baggrundslyset i displayet forlænger batterilevetiden. Vælg Menu > BAGGRUNDSLYS, og vælg derefter enten DEAKTIVER eller ON DMND (on-demand). DEAKTIVER deaktiverer baggrundslyset helt. Med ON DMND aktiveres baggrundslyset kun, når der trykkes på tænd/sluk-knappen. Hvis du har brug for baggrundslys til at læse indhold på displayskærmen, skal du blot vælge Menu > BAGGRUNDSLYS > ALTID. Det aktiverer baggrundslyset med halv styrke, så du kan læse på skærmen og samtidig minimere strømforbruget.

  2. Aktivering af den automatiske tænd- og slukfunktion (er aktiveret som standard) forlænger batterilevetiden. Denne funktion kan tilpasses, så der anvendes forskellige intervaller, inden enheden går i standbytilstand. Optimer batterilevetiden ved at vælge Menu > STRØM > LAV. Stetoskopet programmeres dermed til at gå i standbytilstand efter ti sekunders inaktivitet.

  Lydkvaliteten forbliver konstant selv ved lavt batteriniveau. Det elektroniske stetoskop kan ikke bruges uden et batteri.

 • Trådløs Bluetooth® teknologi er en kortrækkende kommunikationsteknologi, som kan erstatte behovet for kabler mellem bærbare og/eller stationære enheder og samtidig opretholde et højt sikkerhedsniveau. Bluetooth teknologiens vigtigste egenskaber er robusthed, lav strømforbrug og lave omkostninger. Bluetooth specifikationen definerer en ensartet struktur, som kan bruges af en lang række enheder til at oprette forbindelse og kommunikere med hinanden.
 • Nej. Der medfølger en USB Bluetooth® adapter (dongle), når du køber et Littmann stetoskop model 3200. Du skal blot sætte Bluetooth donglen i pc'ens USB-port for at aktivere computeren til Bluetooth. Det anbefales, at du bruger den trådløse dongle, der medfølger sammen med Littmann model 3200 stetoskopet, af hensyn til den optimale ydeevne.
 • Littmann model 3200 stetoskopet bruger et Klasse 2 Bluetooth link med en maksimal rækkevidde på 10 meter. Bluetooth rækkevidden reduceres, hvis der er genstande (vægge, møbler, personer osv.) mellem Littmann model 3200 stetoskopet og pc'en. Du kan forbedre Bluetooth kommunikationen ved at reducere afstanden og/eller sikre, at Littmann model 3200 stetoskopet og den eksterne enhed er inden for synsafstand af hinanden.
 • Kan jeg optimere den trådløse ydeevne for Bluetooth®?

  For at opnå en optimal trådløs forbindelse er det vigtigt, at stetoskopets bryststykke og den trådløse dongle er tæt på hinanden, og at afstanden mellem dem er fri for forhindringer. Vægge, møbler og personer forringer det trådløse signal.

  Stetoskopets og den trådløse adapters placering er afgørende for en effektiv trådløs ydeevne. I nogle tilfælde kan brugen af et USB-forlængerkabel, som hæver adapteren og/eller ændrer dens retning, give en markant forbedring. 3M anbefaler, at der bruges et StarTech Desktop USB forlængerkabel eller en lignende enhed, som kan købes online eller i en lokal elektronikforretning.

  Under optagelsen kan det hjælpe at anbringe pc'en ved siden af patienten (i stedet for bag ved vedkommende), så patientens krop ikke blokerer signalstien. Hold godt fast i bryststykket med fingerspidserne (i stedet for hele hånden), så den trådløse antenne fungerer optimalt. Minimer afstanden mellem stetoskopet og pc'en. Under typiske forhold er det nemt at holde en afstand på ca. tre meter.

  Driftsmiljøet har også betydning for forbindelsens effektivitet. Både trådløse telefoner, tilbehør til mobiltelefoner, mikrobølgeovne og wi-fi-computerudstyr kan forringe forbindelsen og bør medtages i overvejelserne, hvis forbindelsen ikke er tilfredsstillende.

 • 3M og andre institutioner har gennemført en lang række videnskabelige undersøgelser, som viser, at brugen af Bluetooth ikke griber forstyrrende ind i andre trådløse enheder/teknologier. Bluetooth understøttes endvidere i udbredt grad af Continua (SIG Group for Telemedicine), som har udviklet en ny Bluetooth Health Device Profile (plug-and-play BT-kommunikationsprotokol til medicinske apps) og har lanceret de første kompatible produkter. Enheder med tilsvarende teknologi som vores er endvidere blevet godkendt til andre kritiske anvendelsesområder, herunder på operationsstuer og intensivafdelinger.
 • Nej. Littmann Elektroniske stetoskoper model 3200 er ikke kompatible med Bluetooth høreapparater.
 • Lyden afspilles som standard direkte tilbage til Littmann model 3200 stetoskopet via Bluetooth. Det anbefales at lytte til tidligere optagede lyde med Littmann model 3200 stetoskopet, da det giver en lydkvalitet, som er identisk med den, du hørte under optagelsen. Hvis forbindelsesikonet er grønt (på StethAssist™ og Cardioscan®), kan du prøve at øge lydstyrken ved at trykke på "+" på stetoskopet.

  Hvis afkrydsningsfeltet "afspil til pc" er markeret, afspilles lyden via pc'ens højttalere i stedet for stetoskopet. Lavfrekvente auskultationslyde kan bevirke, at computerhøjttalerne (særligt indbyggede højttalere på en bærbar pc) har en meget dårlig lydreaktion, som giver indtryk af, at der slet ikke afspilles nogen lyd. Hvis "afspil til pc" er valgt, fungerer anvendelsen af hovedtelefoner typisk godt. Stationære højttalere gør det muligt at høre optagelsen, men forvrænger typisk de lavfrekvente lyde. Det bedste alternativ til at afspille optagede lyde for andre er at bruge et højttalersystem med middelstyrke højttalere og en subwoofer.

 • Lydfilerne overføres via Bluetooth® kommunikation. Bluetooth er en sikker filoverførselsmetode. Filer, som overføres via Bluetooth, krypteres og kan kun læses af den pc, som har forbindelse til det elektroniske Littmann model 3200 stetoskop.
 • Før du kan overføre data mellem to Bluetooth® enheder, skal du først "parre" enhederne elektronisk. Parring er en registrerings- og godkendelsesproces, som gør det muligt for Littmann model 3200 stetoskoper med Bluetooth at kommunikere med andre enheder med Bluetooth og etablere et link mellem disse enheder som et betroet par. StethAssist kan huske betroet parring med op til otte forskellige Bluetooth enheder, men kan kun kommunikere med én parret enhed ad gangen. Du kan heller ikke parre to Littmann model 3200 stetoskoper med hinanden.

  Når Littmann model 3200 stetoskopet er parret, kan det oprette forbindelse til pc'en, som kører StethAssist. Vælg indstillingen OPRET FORBINDELSE ved at trykke på knappen (M) og slippe den igen. LCD-skærmen viser, at Bluetooth linket er aktivt. Stetoskopet vender automatisk tilbage til driftsstatus.

 • Littmann anbefaler, at stetoskopet rengøres mellem patienter med en opløsning på 70% isopropylalkohol eller en desinfektionsserviet. Nedsænk ikke stetoskopet i nogen form for væske, og udsæt det ikke for sterilisering. Du kan finde flere oplysninger om rengøring af både elektroniske og mekaniske stetoskoper under Rengøring og pleje.
 • Gå til Steth Assist for at downloade og installere den nyeste version af StethAssist softwaren, som nu også fås til Macintosh.
 • StethAssist™ er software, som anvendes sammen med 3M™ Littmann® Elektroniske stetoskoper model 3200 til optagelse og visning af hjertelyde og andre akustiske fysiologiske signaler. StethAssist software bruges sammen med Littmann model 3200 stetoskopet og kører på en pc, som opfylder de angivne krav.
 • 3M™ Littmann® Elektroniske stetoskoper model 3100 og model 3200 har undergået stænktest, faldtest, rengøringstest, tryktest for knapperne og andre strenge test for at sikre, at de kan modstå de barskeste forhold. Bryststykkets solide metalstøbte konstruktion og slidstærke kromfinish kan holde til mange års slid og brug. Littmann model 3100 og model 3200 stetoskoper er testet til driftstemperaturer på -30°C til 40°C og en relativ luftfugtighed på 15-93%.
 • Jeg er nødt til at ændre forstærkningen af lyden, hver gang jeg vender stetoskopet. Kan jeg indstille et andet standardniveau for forstærkning af lyden?
  Ja. Vælg det niveau, du vil indstille som standard for forstærkning af lyden. Tryk på knappen M, og tryk derefter på knappen "-", indtil SET VOL er valgt. Tryk derefter på knappen M igen. Standardforstærkning af lyden er nu ændret til det nye niveau og er angivet med et lille mærke på den lodrette linje ved siden af lydstyrkesøjlerne.
 • Ja. Vælg den filtertype, du vil indstille som standard. Tryk på knappen M, og tryk derefter på knappen "-", indtil SET FLTR er valgt. Tryk derefter på knappen M igen. Filtertypen er nu ændret til det nye valg.
 • Littmann stetoskoper model 3100 og model 3200 er designet til auskultation af alle personer uanset størrelse, herunder også spædbørn og små børn. Den akustiske sensor har en diameter på 15 mm, hvilket svarer til størrelsen på en lille knap eller mønt, og er placeret i midten af bryststykket. Når du udfører auskultation på en patient, skal du derfor blot fokusere på at skabe kontakt med det midten af bryststykket for at opnå en optimal lydkvalitet.
 • Når du forsøger at registrere hjerterytmen på en patient, er det vigtigt, at den midterste del af bryststykket, hvor lydsensoren sidder, har god kontakt med patienten. Der kræves fem sekunder med stabile hjertelyde, før den oprindelige hjerterytme kan sendes til computeren, og der sendes opdateringer hvert andet sekund. Hjerterytmen vises derefter i ti sekunder, efter bryststykket er blevet fjernet fra patienten. Før den første aflæsning vises to streger (--) i displayet. Hvis hjerterytmen ligger uden for intervallet 30-199 bpm, vises der også to streger (--) i displayet.

  De akustiskbaserede funktioner til visning af hjerterytme fungerer bedst, når Littmann model 3100 eller model 3200 stetoskopet anbringes i nærheden af den øverste del af patientens hjerte. Hjerterytmen kan overvåges med en hvilket som helst indstilling for filter og lydstyrke. Hvis hjerterytmen ændres fra stabil til ustabil, eller hvis der er omfattende omgivende støj, patientbevægelse eller lungelyde under auskultationen, vises hjerterytmen som to streger (--) i displayet. Det bliver nemmere at registrere hjerterytme på patienter, når du har prøvet det nogle gange. Hjerterytmefunktionen er designet og godkendt til brug på mennesker.

 • Vi tilbyder komplet reparationsservice til Littmann stetoskoper, så du er sikker på, at dit udstyr kan holde til den daglige brug. Forsøg aldrig selv at udføre reparationer på et elektronisk stetoskop. Kontakt din lokale supportafdeling, eller brug Kontakt os formularen.
 • To års garanti på øreoliven til membran.
 • Nej. 3M tilbyder ikke længere reparation til disse elektroniske stetoskopmodeller pga. manglende adgang til reservedele.